Primus-dental centar na prvo mesto stavlja sigurnost svojih pacijenta. Visoko postavljeni standardi sterilizacije, dezinfekcije i higijene obezbeđuju očuvanje zdravlja naših pacijenata.

Svaki predmet, koji se koristi za vreme stomatološkog zahvata, prolazi strogi proces sterilizacije i dezinfekcije ili je korišćen jednokratno samo za jednog pacijenta (sisaljka, čaša, kompresa, rukavice, maske, igle za anesteziju kao i one za ispiranje korenskih kanala, trake i diskovi za poliranje, vaterolnice, itd.).

Posle svakog pacijenta sprovodimo dezinfekciju cele stomatološke stoilce, radnih povšina i nasadnih instrumenata (turbina, mikromotor i ultrazvučni nastavak).

Pre procesa sterilizacije, instrumente potapamo u posudu sa dezinfekcionim sredstvom po tačno određenom protokolu te zatim u ultrazvučnoj kadici uklanjamo nečistoće koje su nevidljive golom oku. Sterilizacija je postupak koji potpuno uklanja sve oblike mikroorganizama (bakterije, viruse, spore, gljivice) sa predmeta, instrumenata i materijala koji dolaze u dodir s pacijentom. Taj proces odvija se u posebnom aparatu s vrućom vodenom parom pod pritskom, autoklavu.

Kontrola ispravnosti autoklava obavlja se fizikalno-hemijski pri svakom postupku sterilizacije, a biološka kontrola sporama obavlja se 2 puta godišnje.

usluge usluge usluge