Endodoncija je nauka koja se bavi lečenjem kanalnog sistema korena zuba. Endodontski tretman je poznat kao lečenje korena zuba.

Lečenje kanala korena (“vađenje živca”), odnosno endodontska terapija je među najnepopularnijim stomatološkim intervencijama, verovatno zato što sam naziv već asocira na nešto veoma bolno. Međutim, u stvarnosti to uglavnom nije bolan zahvat jer se danas odvija u lokalnoj aneseteziji, a većina ljudi kod kojih je sprovedena endodontska terapija, opisuje svoje iskustvo slično onome kao pri plombiranju zuba.

Lečenje kanal korena zuba (endodoncija) potrebna je u slučajevima kada karijes zahvati već i pulpu (živac) zuba ili kod zuba koji su pretrpeli traumu ili prelom. Tada je potrebno odstraniti karijes i pulpu te započeti s procesom lečenja. Savremeni postupak lečenja kanala korena zuba zahteva sterilno radno polje. Upaljeni živac zuba uklanjamo sterilnim ručnim ili mašinskim instrumentima. Inficirane kanale ispiramo tečnostima za dezinfekciju korenskog kanala, sušimo i punimo bioinertnim materijalom . Nakon što je proces lečenja završen ,zub je spreman za dalju restauraciju te se izrađuje kompozitni ispun ili protetska nadoknada,u zavisnosti od stanja zuba.

usluge usluge usluge usluge usluge