Dečija stomatologija je deo stomatologije koji proučava fiziološka i patološka zbivanja u ustima i na zubima deteta, ustvari može se definisati kao celokupna stomatologija primenjena na deci.

Rad sa decom zahteva stručno znanje i iskustvo, brza zapažanja i reagovanja, strpljenje, a posebno dobro poznavanje fizičkog i psihičkog razvoja deteta.

U našoj stomatološkoj ordinaciji posvećuje se velika pažnja radu s decom. Sticanje poverenja u stomatologa od najranijeg uzrasta je veliko dostignuće za svakog lekara i ostaje kao trajna dobit za malog, a sutra velikog pacijenta.Naravno, za uspeh je potrebna Vaša saradnja i pomoć, naučićemo Vas kako da pripremite dete za prvu posetu.

Posebno smo ponosni na činjenicu da deca rado dolaze kod nas, bez straha i što se uvek rukovodimo principom

„Tretiraj pacijenta / dete, a ne zub“