Cilj koji ima preventivna stomatologija je sprečavanje nastanka oboljenja, a pre svega, podizanje svesti pacijenata o značaju pravilnog i redovnog održavanja higijene usne duplje.Navika pravilnog održavanja oralne higijene značajno smanjuje rizik od nastanka oboljenja zuba i desni, pa sticanju ovih navika treba posvetiti posebnu pažnju još od najranijeg detinjstva. Pravilno pranje zuba i oralna higijena su od ključnog značaja ukoliko želite zdrav osmeh.

Motivacija i obuka pacijenta za pravilno održavanje oralne higijene

Higijena usta i zuba predstavlja jednu od najznačajnijih mera za očuvanje i unapređenje oralnog zdravlja.Uspešno izvođenje i efikasnost oralne higijene zavise od korišćenja odgovarajućeg pribora, tehnike izvođenja, redovnog održavanja, učestalosti i dužine pranja usta i zuba. Naša prednost je u tome što svakom pacijentu pristupamo individualno, vodeći računa o njegovim navikama i načinu života,na osnovu čega izrađujemo individualni plan terapije.

Uklanjanje mekih naslaga

Profesionalno uklanjanje dentalnog plaka u stomatološkoj ordinaciji vrši se odgovarajućim četkicama i gumicama uz dodatak profilaktičke paste.U našoj svakodnevnoj stomatološkoj praksi koristimo specijalne setove četkica i gumica i preporučujemo redovno profesionalno uklanjanje mekih naslaga kod pacijenata sa ugrađenim implantatima, kako bi se produžio vek trajanja implanta i sprečio gubitak parodontalnog tkiva. Takođe kod pacijenata kod kojih je dijagnostikovan veći rizik za nastanak karijesa, savetujemo češće uklanjanje mekih naslaga, uz pravilnu obuku o načinu održavanja oralne higijene, motivaciju i lokalnu aplikaciju visokokoncentrovanih fluorida.

Uklanjanje zubnog kamenca

Neravna i hrapava površina zubnog kamenca je idealno mesto za stvaranje i akumulaciju dentalnog plak, na kojoj se dentalni plak zadržava i nakon četkanja zuba, pa je zbog toga uklanjanje čvrstih naslaga veoma važno u cilju prevencije nastanka parodontalnih oboljenja. Uklanjanje zubnog kamenca vrši se pomoću ručnih instrumenata i ultazvučnog aparata. U našoj ordinaciji postoji najsavremeniji ultrazvučni aparat za uklanjanje zubnog kamenca.

Air-flow (peskiranje)

Sem konvencionalnih metoda profesionalnog uklanjanja mekih naslaga postoje i savremene metode uklanjanja mekih naslaga i pigmentacija“peskiranjem“, upotrebom vazduha pod pritiskom. Korišćenjem kontrolisanog mlaza sitnih čestica natrijum bikarbonata u spreju vode i komprimovanog vazduha, ovom metodom se efikasno uklanjaju meke naslage poput dentalnog plaka, kao i pigmantacije iz fisura i sa površine krunice zuba. Sam postupak sprovodi stomatolog, a tretman traje zavisno od količine prisutnih naslaga (od 15 – 30 minuta ) i bezbolan je. Važno je napomenuti da se ovim tretmanom ne odstranjuju čvrste naslage. Kod pacijenata koji imaju i zubni kamenac, potrebno je prethodno konvencionalnom metodom ukloniti kamenac, a potom peskiranjem odstraniti sve pigmentacije. Ova metoda je potpuno bezopasna za zube, jer se njome ne oštećuju tvrda zubna tkiva.

Zalivanje fisura

je klinički, profilaktički postupak gde se fisure i jamice bočnih zuba (mlečnih i stalnih) ispunjavaju materijalima specijalno formulisanim u tu svrhu, štiteći ih na taj način od karijesa na griznim površinama. Zalivanje fisura predstavlja neinvazivan, bezbolan, jednostavan, ekonomičan i bezbedan metod u prevenciji karijesa.

Fluorizacija zuba

Dokazano je sa sigurnošću da je fluor najmoćnije sredstvo za sprečavanje pojave karijesa.

Zubna gleđ je spoljni omotač krunice zuba (vidljivi deo zuba) i sastoji se iz tesno zbijenih kristala minerala. Zubna gleđ svakodnevno gubi i dobija minerale. Gubitak minerala (demineralizacija) i sticanje novih minerala (remineralizacija) su dva međusobno izbalansirana procesa. Pre stomatološkog tretmana fluorom, stomatolog mora da očisti zube i po potrebi da sa njihove površine ukloni mrlje.

Tretmani fluorom koje rade stomatolozi u sebi sadrše više fluora od zubnih pasti i tečnosti za ispiranje usta kojih ima u slobodnoj prodaji. Drugačiji su i po sastavu, duže ostaju na zubima i koriste se kako za decu tako i za odrasle.

Savet stomatologa je uvek važan pri upotrebi proizvoda sa fluorom. Stomatolog će, na najbolji način proceniti koje proizvode i suplemente fluora treba koristiti i koliko često.

Izrada zaštitnih splintova ( prevencija povreda )

Štitnik za zube je termin koji se odnosi na nekoliko različitih tipova rezilijentnih sredstava koje se nose u ustima sa ciljem da umanji mogućnost nastanka povrede usta, zuba i mekih tkiva, a indirektno i preloma kostiju i potresa mozga.

U našoj ordinaciji izrađujemo individualne štitnike na osnovu otiska zuba pacijenta.Najveća prednost ove vrste štitnika je ta što se izrađujuj na osnovu anatomskih detalja,uzrasta ,vrste sporta i načina bavljenja sportom.