„Dok Vi sanjate, mi radimo na Vašem osmehu“

Najveći broj potecijalno bolnih intervencija u stomatologiji uspešno se mogu rešiti uz primenu lokalne anestezije. Kod osoba sa velikim strahom od stomatoloških intervencija postoji mogućnost da se one sprovedu u analgosedaciji.

Intravenskom analgosedacijom pacijent ne oseća strah i nema bola, očuvana je mogućnost verbalne komunikacije sa pacijentom, a postiže se pomoću farmakoloških sredstava i lokalne anestezije. Cilj je da se savlada strah i anksioznost pacijenata.

Analgosedaciju izvodi tim lekara: stomatolog određene specijalnosti i lekar – anesteziolog. Pre svake intervencije, pacijent najpre obavlja razgovor sa anesteziologom i stomatologom, tokom kojeg bude tačno upućen u samu proceduru i dobija odgovore na sva pitanja koja ga interesuju.

Sam metod izvođenja je jednostavan. Anesteziolog venskim putem daje sredstvo koje relaksira pacijenta (sedativ), i istovremeno uklanja osećaj straha i neprijatnosti. Nakon toga stomatolog aplikuje lokalnu anesteziju.

Pacijent je u potpunosti siguran i ne trpi bilo kakav bol. Anesteziolog prati disanje, rad srca (vitalne funkcije) i ponavlja primenu svojih lekova. Stomatolog može po potrebi dodati lokalni anestetik. Od velike je važnosti da je svest pacijenta sve vreme potpuno očuvana. Analgosedacija dovodi do određenog stepena amnezije, tako da ako je i bilo neke neprijatnosti, pacijent je se neće sećati.

Nakon intervencije,s obzirom da je primio lekove koji utiču na stanje svesti, pacijent ne sme upravljati motornim vozilom, tako da pacijenti moraju doći u pratnji odrasle osobe, koja će ih i nakon završene intervncije otpratiti kući.